سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سنگ،کاغذ؛قیچی

سنگ،کاغذ،قیچی

بازی جالبی بود اما برای بچگی، هر چند بسیاری از کارها که بزرگسالان جدی می پندارند شأنی بیش از بازیهای کودکانه ندارد، گو این که بازی نیز برای کودکان، کاری مهم محسوب می شود...

مرادم از سنگ نمادی است از «زمین».  همان که بستری است برای مسکن آدمیان. اقامتگاهی موقت و گذرگاهی که به ابدیت ختم خواهد شد.

بسیار گفته اند و شنیده ایم که  "اگر می خواهی بلند شوی بایستی دستت را بر زمین بگذاری" و دست را بخوانید «چنگال طمع» که در زمین فرو می رود و آن را چون لقمه ای چرب می بلعد. شاید به معده ی من و شما سازگار نباشد چونان که من علی رغم میل باطنی یک بار گول این حرف را خوردم و سرمایه ی  نداشته را به دوست شفیقی! دادم برای خرید قطعه زمینی در شمال، برای اینکه بلند شوم! مدتی نگذشت که زمین از چنگالی که بر آن فرود آمده بود به خود لرزید، خدا را شکر؛ این بار زمین بود که دندان طمع ما را از ریشه کشید!

اما برای عده ای هیچ لقمه ای  به اندازه زمین، لذیذ نیست؛ زمین خواران! که دیگر دستگاه گوارش آنها را چنگال کفایت نمی کند ولذا امروز هزار دستانی شده اند که بیا و نبین! اصولا یکی از ویژگیهای روشهای مافیایی این است که با چشم غیر مسلح، امکان رویت آنها وجود ندارد.

این نوع نگاه به زمین، تقاضای مضاعفی را به سوی آن کشانده است در حالی که زمین کالایی است که امکان واردات آن برای تعدیل قیمت وجود ندارد و اصلاً دیگر کالا هم نیست؛ سرمایه است که به جای این که مایه سکون و آرامش مردم باشد ابزار بلندشدن عده ای است و ابزار زمین گیری و دل گیری بسیاری دیگر. و تا چنین نگاهی بر زمین حاکم است این مشکل همچنان به جای خود باقی است. حال آن که زمین نیز مانند آسمان و آب و هوا و دریا و معادن و... جزو منابع مشترک جوامع انسانی است و ملک مشاع فرزندان آدم. چرا باید ایرانیانی باشند که هیچ  سهمی از سرزمین شان نداشته باشند؟

دولت باید نگاه حاکم بر زمین را تغییر دهد و لازم است با طرح هایی حساب شده  مفهوم عدالت در توزیع منابع، راجع به موضوع زمین نیز تعریف و مشخص شود.

یادمان هست در کودکی، هنگام تقابل سنگ با کاغذ، کدام یک بر دیگری چیره می گشت؟ و این تعبیری است نمادین از رابطه ی حاکم فی ما بین زمین و پول که لاجرم به سیطره پول منجر خواهد شد. پول؛ و ما ادریک ما الپول!؟! همان که قبله آمال بسیاری است و نقش خون را در نظام اقتصادی جهان بازی می کند و بنا به گفته برخی از علمای اقتصاد، هرکس مفهوم و نقش پول را به درستی درک نماید نیمی از علم اقتصاد را دریافته است.

حاکمیت پول و سیطره سرمایه داران در تار و پود نظام اقتصادی در کنار  نگاه سرمایه ای و طمع ورزانه به زمین دو لبه ای هستند که امروز مشغول قیچی کردن آسایش و آرامش مردم اند. تغییر این شرایط بدون تغییر نگاه و تولید نرم افزارهای متناسب و اراده های بزرگ و توانمند امکان پذیر نخواهد بود.


آخرین مطالب وبلاگویرایش قالب توسط قافله شهداء